Udvalg / arbejdsgrupper 2018/19
Eksterne udvalg

Udvalg Ansvarlige
Fritidsråd Lars Bundgaard, Malene Bruun Kristensen, Maiken Jensen
Dialogmøder med kommunen Rene Maretti + yderligere 2 stk. på skift
Dialogmøder med udvalget  Hele bestyrelsen + Eigil Rasmussen
Halfordelingsudvalg - vådområder Lars Bundgaard, Maiken Jensen, Hans Henrik Hansen
Halfordelingsudvalg - haller mv Lars Bundgaard, Malene Bruun Kristensen
Silkeborg Sportscenter Lars Bundgaard, Claus Rytter
Netværk - større forennger Søren Warburg, Maiken Jensen + andre ad hoc
Netværk - mindre foreninger Søren Warburg, Hans Henrik Hansen + andre ad hoc
Idræt om Dagen Hans Henrik Hansen
Region Midt (DIF) Rene Maretti +  aftales løbende
Samskabelsesråd Claus Rytter
Elite Silkeborg Aftales senere
 
Interne udvalg/arbejdsgrupper
Frivillighedsfest  Erik Isager gør årets arrangement færdig. Derefter vælges ny repræsentant
DGI kontakt Rene Maretti
Idrætspriser Eigil Rasmussen + 1-2 andre
Sociale medier / hjemmeside Claus Rytter, Eigil Rasmussen, Maiken Jensen
Nyhedsbrev Eigil Rasmussen, Rene Maretti
Diverse eksterne konferencer Aftales fra gang til gang hvem der deltager
Planlægning af strategidag Søren Warburg, Rene Maretti, Anders Christian Larsen