TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL IDRÆTTEN

Danske Spils overskud (tips- og lottomidlerne) fordeles årligt til en lang række formål, herunder idræt og kultur. Fordelingen foregår efter en fast fordelingsnøgle i tips- og lottoloven.

Som udgangspunkt gives der fra Kulturministeriet ikke direkte tilskud til lokale idrætsforeninger. I henhold til loven fordeles størstedelen af midlerne til idrætsformål, nemlig til en række store organisationer og institutioner på idrætsområdet. I 2006 fik Danmarks Idræts-Forbund 261 mio. kr., Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 238 mio. kr., Dansk Firmaidrætsforbund 35 mio. kr., Team Danmark 79 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden 74 mio. kr. og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 85 mio. kr.

Herudover modtager Kulturministeriet årligt en andel af tips- og lottomidlerne, som anvendes til forskellige kulturelle formål, herunder idræt. Midlerne udmøntes hvert forår i et aktstykke. I 2007 blev der bl.a. givet tilskud til Dansk Skoleidræt, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Handicapidrættens Videnscenter, Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, Play the Game, ISCA og brevduesporten.

Nogle af Kulturministeriets tips- og lottomidler afsættes også til konkrete puljer. På idrætsområdet er tipsmidlerne således med til at finansiere puljen Idræt for vanskeligt stillede børn, som Kulturministeriet administrerer sammen med Velfærdsministeriet. Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 og udbydes efter opslag til projekter vedr. bl.a. overvægtige børn. Tipsmidlerne har tidligere finansieret bl.a. puljen Børn og unge i bevægelse.

Aktuelt har Kulturministeriet ikke frie tipsmidler, som kan søges til idrætsformål - ud over puljen Idræt for vanskeligt stillede børn.

Læs om fordelingen af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne