Refusion

Refusion af udgifter og udlæg  – herunder skattefri godtgørelser

 

Ifølge gældende regler fra SKAT kan der bl.a. gives skattefri godtgørelser til,

Telefon og internet

 • Skattefri godtgørelse på op til 2.300 kr. pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter
  og
 • Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder o.lign) på op til kr. 1.400 pr. år
  eller–
 • Dækning af de faktiske udgifter efter specificeret regning fra telefon-/internetselskabet

 

Til Idrætsrådet ydes et årligt tilskud til

Forretningsfører                                kr.  1.000

Formand                                           kr.    600

Øvrige medlemmer af bestyrelsen      kr.    300     

 

 

Kørsel i egen bil
Skattefri godtgørelse for kørsel med egen bil eller motorcykel kan udbetales til f.eks.

 • trænere/instruktører      
 • ledere      
 • dommere      
 • forældre, der kører børn til udekampe og stævner

Sats: Højst 3,82 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,13 kr. herudover (2013)

 

Der ydes et tilskud på kr. 2,13 pr km (2013) til arrangementer der har relation til Idrætsrådet uden for kommunegrænsen. Tilskud beregnes fra bopæl.

 

 

Administration
Kontorartikler, porto, mødeudgifter og lignende.

 • Skattefri godtgørelse på op til 1.400 kr. om året uden bilag
 • Beklædning: 1.900 kr.eller –
 • Dækning af faktiske udgifter efter regning

 

Der refunderes faktiske udgifter efter regning.