Ønskelisten

Ønskelisten - maj 2013

Ønskelisten er et samlet overblik over hvilke anlæg foreninger under Idrætsrådet har ytret behov for nu og i fremtiden.
Listen er et værktøj Silkeborg Kommune kan bruge i planlægningen og
budgetlægningen.
Listen opdateres løbende og administreres af Ønskelisteudvalget under Idrætsrådet.

Ønskelisteudvalgets opgaver
- at være første kontakt for foreninger som gerne vil have anlæg på listen og at vejlede foreninger som står usikre over for sagsbehandlingen i kommunen og evt. vejlede angående tilskudsordninger.
- at sætte sig ind i projekterne, så Idrætsrådet kan støtte ideerne over for kommunen. Give feedback til foreningerne, så der sikres en hurtig sagsbehandling i det kommunale system
- at være opmærksom på, at der i lokalplaner for nye boligområder skabes plads til faciliteter for idrætten også med hensyntagen til fremtidigt behov.
- at synliggøre listen på Idrætsrådets hjemmeside for at vise behovet uden egentlig prioritering.
Det vil være ønskeligt med et eller flere årlig møder med forvaltningen eller udvalget.

Altså – giv lyd hvis der er noget der skal ændres eller tilføjes på mail.

Ønskeliste oversigt

Forening Projekt
 Funder GF

Ny hal
Udbygning af udendørs faciliteter

 FK 73 Skolehal med klubhusfaciliteter
Omklædningsproblemer for klubhus
 IF Centrum Forbindelsesgang til hallen fra klubhuset
 Gødvad

Hal
Ændring af eksisterende faciliteter

 ØBG Silkeborg

Ny multihal i forbindelse med Buskelund Hallen
Kunstgræsbane

 SAK 77

Indendørs faciliteter
Overdækket tribune 

 HA 85

Ekstra hal
Fuld størrelse af grusbane + alm. fodboldbane  + aktivitetscenter og multibane

Silkeborg Gymnastikforening

Springhal ved Sølystskolen
Depotrum, Sølystskolen

Silkeborg Kajakklub Tilbygning til klubhus
Grauballe Forum Hal
Silkeborg Sportscenter Århusbakken - Hal 3 ( curlinghal ), Squash baner
Søsportens Hus Søsportens Hus
SMT Egne klubhusfaciliteter med omklædning og bad. Gerne i nærheden af stadion
Silkeborg Svømmeklub Overdækning af udendørs bassin ved Nordvestbadet
Silkeborg Motor Sport

Permanent P-plads ved Ellingbanen
Omlægning af skydebaneanlæg i Abildskov
Erstatningsfaciliteter v. motorvejsbyggeri

Sejs-Svejbæk IF

Ny hal i tilknytning til Multihus, forlægning af opvisningsbane til areal ved siden af eksisterende træningsbaner
Svømmehal
Opbevaringsmuligheder for kajakudstyr - container eller lign. helst ved De Små Fisk

Tange sø Jolle- og surferklub Nye klublokaler
Alderslyst Gymnastikforening Spejlvæg i en af hallerne i Silkeborg for de foreninger, der dyrker spejlgymnastik
Ans IF Udbygning af Ans Idræts- og Kulturcenter
Gjessø IF Halbyggeri