Bestyrelsesmøder:

Der er planlagt følgende mødedatoer for 2019:

Mandag den 7. januar 2019
Mandag den 28. januar 2019
Mandag, den 4. marts 2019 (inden Repræsentantskabsmødet)
Mandag, den 8. april 2019 (Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kl. 17:00 - derefter konstitueringsmøde for den nye bestyrelse
Mandag, den 13. maj 2019
Mandag, den 3. juni 2019
Mandag, den 12. august 2019
Mandag, den 9. september 2019
Mandag, den 14. oktober 2019
Mandag, den 11. november 2019
Mandag, den 9. december 2019

Mødetidspunkt kl. 17.00 - bestyrelseslokalet Silkeborg Sportscenter