ISK_hvem_er_vi

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune (ISK) - hvem er vi ?    

Idrætssamvirket blev stiftet 21.08.1947, efter initiativ fra Silkeborg IF. Målet var at få bedre vilkår for idrætten i Silkeborg Kommune, ved at stå sammen om fælles idrætsinteresser. 18 klubber var med fra start. Gennem årene har ISK været involveret i mange projekter indenfor idrætten. F.eks. opførelsen af Vestergade Hallen i 1957, opførelse af Søholt Hallen i 1977, og medarrangør af regatta flere gange.

I forbindelsen med kommunesammenlægningen, blev navnet ændret til Idrætsrådet i Silkeborg Kommune (ISK), for at favne hele kommunen.

ISK er til for idrætsforeningerne i hele Silkeborg Kommune. En paraplyorganisation for dens medlems foreninger over for bl.a. kommunens Kultur, fritids og idrætsudvalg m.m.

ISK er organisatorisk bygget op om det årlige Repræsentantskabsmøde i 1. kvartal . Her har medlemsforeningerne mulighed for at udøve indflydelse på ISK´s politik, målsætninger og prioriteringer.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for det kommende år.

ISK optager alle idrætsforeninger i hele Silkeborg Kommune, efter godkendelse fra bestyrelsen.

ISK er en vigtigt aktør for Silkeborg Kommunes idræt. ISK deltager upolitisk, i den idrætspolitiske debat og giver udtryk for foreningernes holdninger. ISK arbejder på, via dialog med bl.a. politikerne, andre idrætsorginationer m.m., at fremme udviklingen for medlemmerne, vilkår og af nye idrætsfaciliteter m.m..

ISK yder støtte og information til medlemmerne ved f. eks., at henvise til de rigtige kontaktpersoner og om muligt, at arbejde for sagen, hvis foreningen ønsker det.

ISK arbejder med meget stor synlighed. Desuden udbyder ISK kurser, arrangementer, workshops og lign.

ISK sidder nu ved bordet hos bl.a., Silkeborg Sportscenter, Fritidsrådet, Samskabelsesrådet, hal/svømmefordelingsudvalg, Idræt om dagen, Elite Silkeborg, diverse netværk og partnerskaber m.v.

ISK er sammen med Silkeborg Kommune, vært ved den årlig prisfest for idrætsudøvere i hele Silkeborg Kommune, der hædres for deres internationale eller danske mesterskaber.

ISK er også sammen med Silkeborg Kommune, med til at hædre alle de frivillige ved den årlige frivilliges festdag.

Oversigt over nuværende medlemmer af ISK :

Idrætsrådets medlemsforeninger pr. 31-10-18