Børneattest

Børneattest

Seksuelle krænkelser

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Læs meget mere om børneattester på Kulturministeriets hjemmeside her link