Opgaver i bestyrelsen:

Formandens opgaver

- Dagsorden til bestyrelsesmøder i samarbejde med forretningsføreren
- Mødeleder ved bestyrelsesmøder
- Udarbejdelse af årsberetning
- Primær pressekontakt
- Primær kontakt til myndigheder

Kassererens opgaver:

- Kassererens daglige arbejde med håndtering af indtægter og udgifter, bogføring, samt udfærdigelse af balance og regnskab udføres af forretningsfører (vedtægternes §7, 3. afsnit)
- Er ansvarlig overfor bestyrelsen at budget overholdes
- Modtager mindst hver kvartal en balance fra forretningsføreren, og orienterer bestyrelsen.

Fællesopgaver:

- Deltagelse i eksterne møder, fx
- Kommunen
- Foreninger
- Interesseorganisationer
- Repræsentative opgaver for Idrætsrådet
- Følge med i medierne vedrørende emner af interesse for Idrætsrådet
- Priser og pokaler (evt. som selvstændig arbejdsgruppe)
- Bidrag til nyhedsbrev

Forretningsførerens opgaver:

- Udsende dagsorden til bestyrelsesmøder i samarbejde med formanden
- Reservation af mødelokaler og forplejning
- Udarbejder referater fra møder, samt sørger for at disse publiceres
- Vedligeholdelse af arkiv
- Vedligeholder hjemmeside 
- Vedligeholder facebook (sammen med CR)
- Vedligeholder medlemsregister
- Korrespondance med Idrætsrådets interessenter
- Betaling af løbende udgifter
- Opkrævning af medlemskontingent
- Bogføring af bilag
- Udarbejde balancer og regnskab
- Administration af diverse puljer
- Administration af fonde
- Udarbejde og udsende nyhedsbreve i samarbejde med formanden