Æresmedlem

Som æresmedlem af Idrætsrådet Silkeborg Kommune, kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække som bestyrelsesmedlem har gjort en særlig indsats for Idrætsrådet Silkeborg kommune og dennes medlemmer - se iøvrigt Kriterier for æresmedlem

Nuværende æresmedlem:

Ib Hjorth

Bent Pedersen